Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit  të kandidates, Florentina Ibrahimi Aliu.

17 Qershor 2022
SHARE

 
Me datë 24.06.2022 duke filluar në ora 11.00, online e  mbron punimin e temës së masterit me titull: “ Përfshirja e fëmijëve me Sindromën Down në klasat gjithëpërfshirëse.

Komisioni në përbërje :

1.     Prof. assoc. dr. Buniamin Memedi   - mentor

2.   Prof. dr. Naser Zabeli - kryetar

2.     Prof. assoc. dr.Ardita Devolli -anëtar