Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit  të kandidates, Valjeta Zeqiri Rakovica

17 Qershor 2022
SHARE

Kandidatja  Valjeta Zeqiri Rakovica me datë 20.06.2022 në orën 9:30 në Fakultetin e Edukimit mbron punimin e temës së masterit me titull “Ndikimi i të nxënit të bazuar në situata në shtrimin e problemeve  matematikore ” .

 

Komisioni në përbërje:

     1.  Prof. Asoc.Dr. Xhevat Krasniqi, kryetar

     2.  Prof. Ass.Dr. Rozafa Ferizi  - anëtare

     3.   Prof. Dr. Eda Vula – mentore