Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit të kandidates, Argjira Zenuni-Buleshkaj.

20 Qershor 2022
SHARE

Me datë 27.06.2022 në ora 11.00, kandidatja  Argjira Zenuni-Buleshkaj mbron online punimin e temes së masterit me titull “Efekti i përdorimit të veglave online në degëzimin e ideve tek nxënësit e nivelit të mesëm të ulët.

 

Komisioni në përbërje:

1.      Prof.Ass.Dr. Florent Bunjaku – mentor

2.      Prof.Ass.Dr. Sylejman Berisha – kryetar

3.      Prof.Ass.Dr. Jehona Ferizi – anëtare