Njoftim për mbrojtjen e punimit të temës së masterit të kandidates, Florentina Ibrahimi Aliu.

20 Qershor 2022
SHARE

Të premten, më datë 24. 6. 2022, në orën 11.00, kandidatja Fitore Vranja do ta mbrojë publikisht punimin e temës së masterit me titull “Huazimet strukturore në ligjërimin e nxënësve të shkollave fillore të Prishtinës dhe Dardanës’’,

Komisionit të përbërë nga:

1. Prof. asoc. dr. Xhavit Beqiri, mentor,

2. Prof. dr. Begzad Baliu, kryetar, dhe

3. Prof. asoc. dr. Atdhe Hykolli, anëtar.