Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Shkurte Doberdoli

23 Korrik 2022
SHARE

Me datë 27 Korrik 2022, nga ora 12:00, në formën online, kandidatja Shkurte Doberdoli, mbron temën e masterit me titull “Ndërlidhja midis nivelit të arsimimit të prindërve dhe performancës së fëmijëve në shkollat fillore të komunës së Prishtinës (cikli i ulët)".

Komisioni:

1. Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli -kryetar

2. Prof. Asoc. Dr. Ardita Devolli-anëtare

3. Prof. Asoc. Dr. Majlinda Gjelaj-mentore