Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Dilek Brina Opoja.

17 Nëntor 2022
SHARE

Me datë 29.11. në orën 11:00, kandidatja Dilek Brina Opojambron punimin e temës së masterit me titull ”Mësimdhënia dhe të nxënit e ligjit të Arkimedit nëpërmjet eksperimenteve dhe detyrave numerike në SHML”.

Komisioni në përbërje:

1.      Prof. Dr. Zeqir Shaqiri,  mentor   

2.      Prof. Asoc. Dr. Arlinda Damoni, kryetare

3.      Prof. Ass. Dr  Jehona Ferizi, anëtare