Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit:Fadil Govori 

23 Nëntor 2022
SHARE

Me datë 29.11.2022 në ora 13.00, kandidati Fadil Govori mbron punimin e temes së masterit me titull “ Aplikimi i TIK-ut në Edukimin e nxënësve për rregullat e sigurisë rrugore".

 

Komisioni në përbërje:

1.      Prof.Ass.Dr. Florent Bunjaku – mentor

2.      Prof.Ass.Dr. Kyvete Shatri – kryetare

3.      Prof.Ass.Dr. Sylejman Berisha – anëtar