Tema e doktoratës në diskutim publik: IDENTIFIKIMI I QËNDRIMEVE TË MËSIMDHËNËSVE NDAJ EDUKIMIT GJITHËPËRFSHIRËS DHE I FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË FORMIMIN E TYRE

24 Nëntor 2022
SHARE

Është hapur diskutimi publik i temës së doktoratës për kandidaten Donika Koliqi.

Titulli i temës: IDENTIFIKIMI I QËNDRIMEVE TË MËSIMDHËNËSVE NDAJ EDUKIMIT GJITHËPËRFSHIRËS DHE I FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË FORMIMIN E TYRE

Për detaje më të hollësishme mund të lexoni rezymenë në gjuhën shqipe dhe angleze.