Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Marigona Berisha

24 Janar 2023
SHARE

Mbrojtja e temës së masterit: "Roli i lëndës Edukatë Qytetare në parandalimin e devijimit të nxënësve në Shkollat fillore të mesme të ulëta", të kandidates time Marigona Berisha, më 31 janar 2023( e martë), me fillim në ora 12:00

 

Komisioni në përbërje:

1. Prof.ass.dr. Nusret Pllana - mentor

2. Prof.ass.dr. Ardita Devolli - kryetare

3. Prof.ass.dr. Veli Kryeziu - anëtar