Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit: Jeton Maliqi

24 Janar 2023
SHARE

Kandidati Jeton Maliqi  

Mbron temen e masterit me titull: 

Roli i mediave në mësimdhënien e gjeografisë

Fakulteti i Edukimit- Departamenti Lëndor

Master në Mësimdhënjen e Gjeografisë

Datë: 31.1.2023

Ora 10:00 salla I-4

 

Prof. Dr. Arsim Ejupi - Kryetar

Prof. Ass. Veli Kryeziu - Mentor

Prof. Asoc. Xhavit Beqiri - Anëtar