Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit: VIsar Ismajli dhe Florim Kuliqi

08 Mars 2023
SHARE

Shpallja per mbrojtje temes: Përdorimi i analogjive në të kuptuarit e natyrës së trefishtë të koncepteve kimike - niveli submikroskopik
të kandidatit VIsar Ismajli me datë: 15 Mars 2023 ora 13:15
 
Komisioni:
Prof.asoc. Arlinda Bytyqi - Damoni, mentore
Prof.asoc. Fatlume Berisha, anëtare
Prof.dr. Eda Vula, anëtare
 
 

Shpallja per mbrojtje temes: NDËRTIMI I NJOHURIVE PËR HEKURIN DHE KOMPONIMET E TIJ PËRMES EKSPERIMENTIT HULUMTUES

të kandidatit Florim Kuliqi me datë: 16 Mars ora 11.30. 

 

Komisioni:

Prof.asoc. Arlinda Bytyqi - Damoni, mentore

Prof.asoc. Fatlume Berisha, anëtare

Prof.dr. Hatixhe Ismajli, anëtare