Mbrojtje publike e temës Master- Albana Thaqi

15 Shtator 2023
SHARE

Kandidatja Albana Thaqi, me datë 19.9.2023, në ora 11:00 në Fakultetin e Edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull "Ndërlidhja e stileve të atashimit fëmijë-prind me përshtatjen sociale në klasë dhe arritjet akademike tek nxënësit e shkollave të mesme të ulëta". 

Komisioni: 

1. Prof.dr. Naser Zabeli- kryetar

2. Prof. ass. dr. Albulena Metaj Macula, anëtare

3. Prof.ass. dr. Blerta Perolli Shehu – mentor