Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Nora Taraku

16 Nëntor 2023
SHARE

Kandidatja, Nora Taraku, më datë 29.11.2023 ora 13.15 mbron punimin e temës së masterit me titull: " Ndikimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në të kuptuarit e natyrës së trefishtë të reaksioneve kimike”.

Komisioni në përbërje:

Dr. Fatlume Berisha, prof. asoc. – mentore

Dr. Kyvete Shatri, prof. asoc.– kryetare

Dr. Ruzhdi Kuqi, prof. asoc.– anëtare