Mbrojtje publike e tezës master Krenare Shala

16 Nëntor 2023
SHARE

Kandidatja, Krenare Shala, më datë 21.11.2023 ora 13.45 mbron punimin e temës së masterit me titull: "Eksplorimi i shpërndarjes, nivelit dhe faktorëve që ndërlidhen me dërmimin profesional te edukatorët në shërbim”.

Komisioni në përbërje:

Dr. Blerta Perolli Shehu, prof. ass. – mentore

Dr. Arlinda Beka, prof. asoc.– kryetare

Dr. Teuta Danuza, prof. asoc.– anëtare