Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Albulena Haliti.

09 Korrik 2024
SHARE

Kandidatja Albulena Haliti, me datë 15/07/2024 duke filluar nga ora 11:00, do të mbrojë punimin e temës së masterit .


Komisioni:
1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore
2. Dr.sc. Vlora sylaj, Prof. Asoc. – kryetar
3. Dr.sc. Sedat Baraliu, Prof. Ass. – anëtar