Njoftim për mbrojtje online të temës master nga kandidatja: Vildane Berisha Sekiraqa

03 Korrik 2021
SHARE

Me daten 8.07.2021, me fillim ne ora 10.00, kandidatja Vildane Berisha Sekiraqa mbron temën e diplomës master me titull "Analizë krahasuese e prezentimit të konceptit të funksionit në tekstet e vjetra dhe të reja të matematikës për klasat 6 dhe 7". Mbrojtja do të bëhet në formën online. 

Komisioni i mbrojtjes ka përbërjen:

1. Prof. Ass. Sylejman Berisha - Kryetar

2. Prof. Ass. Valbona Berisha - Mentore

3. Prof. Ass. Jehona Ferizi-Miftari - Anëtare