Intervista me edukatoret

06 Tetor 2022
SHARE

" The story behind the story" është tregimi i edukatoreve të cilat po marrin pjesë në trajnimet për zhvillim profesional të edukatorëve në shërbim dhe studentëve të shkencave sociale! Trajnimet janë duke u ofruar nga Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim në Arsim-IHZHA në kuadër të Fakultetit të Edukimit ndërsa po përkrahen nga UNICEF Kosovo Progam! 

Për të lexuar më shumë lexoni storiet në gjuhën shipe dhe atë angleze!