Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Zyhrije Lohaj.

01 Qershor 2023
SHARE

Me datë 06.06.2023 në ora 11.00, kandidatja Zyhrije Lohaj mbron punimin e temës së masterit me titull “Zbatimi i teknologjisë në mësimdhënie, në shkollat fillore të komunës së Ferizajt, gjatë pandemisë Covid-19".

 

Komisioni në përbërje:

1.      Prof.Ass.Dr. Florent Bunjaku – mentor

2.      Prof.Dr. Hatixhe Ismajli – kryetare

3.      Prof.Asoc.Dr. Kastriot Buza – anëtar