Njoftim për mbrojtje publike të temës së masterit të kandidates Valbona Kadriu

20 Qershor 2024
SHARE

Të premtën, më 28 qershor 2024, në orën 11:00, kandidatja Valbona Kadriu do ta mbrojë publikisht temën e masterit, me titull “Integrimi i lëndëve të tjera në mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës dhe letërsisë shqipe”, para Komisionit:

Dr. Atdhe Hykolli, kryetar,

Prof. ass. dr. Sedat Baraliu, anëtar, dhe

Prof. asoc. dr. Xhavit Beqiri, mentor