Thirrja për abstrakte në Konferencën Ndërkombëtare të Kosovës për Hulumtime Arsimore- KICER 2023

06 Mars 2023
SHARE

Thirrja për abstrakte në Konferencën Ndërkombëtare të Kosovës për Hulumtime Arsimore- KICER 2023

(English Below)

Fakulteti i Edukimit, organizon Konferencën Ndërkombëtare të Kosovës për Hulumtime Arsimore. Kjo konferencë organizohet me qëllimin për të ofruar njohje dhe praktikta të reja shkencore me synim përmisimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Kështu, tema që do të trajtohet këtë vit në konferencë është: Zhvillimi i hulumtimit dhe praktikave arsimore në sistemet arsimore të orientuara në kompetenca.

Të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë aktive e konferencës duke prezantuar të gjeturat e juaja shkencore, mund të aplikoni duke dërguar abstraktin e punimit tuaj në emailin: [email protected]

Data të rëndësishme:

Thirrja e parë: 23 shkurt 2023

Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve: 5 prill 2023

Njoftimi për pranim të abstraktit: 10 – 25 prill 2023

Datat e konferencës: 9 – 10 qershor 2023

Së shpejti do të hapet thirrja për pjesëmarrësit pasivë të Konferencës.

Për çdo pyetje na kontaktoni në: [email protected]

----------------------------------------------

Call for abstracts for the Kosovo International Conference on Educational Research - KICER 2023

Faculty of Education (FEdu), on its 20th anniversary, is organizing the Kosovo International Conference on Educational Research. This conference aims to offer new scientific knowledge and practices to improve the quality of education in Kosovo. Thus, this year the theme of the conference will be: Developing Education Research and Practice in a Competence-Based Oriented Education System

If you want to be an active part of the conference and present your scientific findings, please submit your abstract via this email: [email protected]

Important dates:

First call: February 23rd, 2023

Deadline for submission of abstracts: April 5th, 2023

Abstract Acceptance Notice: April 10th – 25th, 2023

Conference dates: June 9 – 10, 2023

The call for passive participation in the Conference will be opened soon!

If you have any questions, please contact us at: [email protected]