• Mirësevini në Fakultetin e Edukimit!

     

Portali universitar

Rezultatet e studentëve në programet Master nga komunitetet jo-shumicë


Më shumë

Procesverbali i ankesave për programet Master


Më shumë

Njoftim


Më shumë

Orari i ligjeratave per vitin akademik 2017/18


Më shumë

Rezultatet preliminare në programin: Mësimdhënia lëndore- Gjeografi (Përmirësim i gabimit teknik. Sipas konkursit të shpallur të datës 28/09/2017 pika 13, në specializimin Gjeografi, pranohen vetëm 20 kandidatë)


Më shumë