• Mirësevini në Fakultetin e Edukimit!

     

Portali universitar

Rezultatet e provimeve nga Prof.Asoc.Dr.Kastriot Buza

Rezultatet e provimeve nga Prof.Asoc.Dr.Kastriot Buza

Master<...

Më shumë

Grupet për provimin TIK ne Edukimin Fillor te Prof.Asoc.Dr.Kastriot Buza

Grupet për provimin TIK ne Edukimin Fillor te Prof.Asoc.Dr.Kastriot Buza

Datotekat jane:

Rezultaetet e Provimit nga lenda "Programimi ne rrjete dhe www"

 

NJOFTIM

Informohen te gjithe studentët të cilët do të hyjnë në provimin e diplomës, se paraqitjen e këtij provimi mund ta bëjnë vetëm pas përfundimit të të gjitha provimeve dhe vendosjes së të gj...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda “ Bazat e elektronikës”

Më shumë