Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Arlinda Avdullahu Pllana

09 Mars 2023
SHARE

Shpallja per mbrojtje temes:  “Efekti i punës së grupeve të vogla në të nxënit e lëndës së teknologjisë”, të kandidates Arlinda Avdullahu Pllana  me datë: 20 Mars 2023 ora 13:15

 

Komisioni:

Prof. Assist. Sylejman Berisha - mentor

Prof. Asoc. Kastriot Buza - kryetar

Prof. Assist. Florent Bunjaku – anëtar