SHPALLJE

 
 

ADDRESS

Fakulteti i Edukimit
Rr. Agim Ramadani, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383(0)38 229 201
E-mail: [email protected]
web: https://edukimi.uni-pr.edu