• Mirë se vini në Fakultetin e Edukimit!

Orari i ligjeratave per vitin akademik 2020/21

Orari i ligjeratave per vitin akademik 2020/21

Më shumë

Njoftohen

Njoftohen

Më shumë

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatit: Albana Mehani

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatit: Albana Mehani

Më shumë

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatja: Ajtene Salihut

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatja: Ajtene Salihut

Më shumë

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatit: Avni Sejdiu

Njoftim për mbrojtjen e temës së masterit te kandidatit: Avni Sejdiu

Më shumë