• Mirësevini në Fakultetin e Edukimit!

     

Portali universitar

Orari i ligjeratave per vitin akademik 2019/20


Më shumë

Hapet thirrja per Aplikim ne Programin Erasmus Plus ne Universitetin e Shkencave te Aplikuara - Western Norway University of Applied Science, per mobilitet 1 javor te profesoreve ne periudhen 04-09 Nentor 2019


Më shumë

Rezultatet perfundimtare për konkursin e studimeve Master për vitin akademik 2019/20, pas shqyrtimit të ankesave nga komisionet


Më shumë

Raportet e komisioneve për shqyrtimin e ankesave të kandidatëve të papranuar në programet master dhe të cilët kanë paraqitur ankesë në Fakultetin e Edukimit


Më shumë

Njoftim


Më shumë