Njoftim për mbrojtjen e punimit të temës së masterit të kandidati: Jeton Osmani .

15 Shtator 2023
SHARE

Kandidati Jeton Osmani mbron temën e Masterit me titull “Praktikat e edukimit mjedisor tek klasat e nivelit 6-9 përmes aktiviteteve jashtëkurrikulare” me datën 18. 09. 2023 me fillim në ora 14:00.

 

Komisioni në përbërje:

Prof. asoc. dr. Ruzhdi Kuqi - kryetar

Prof. asoc. dr. Arlinda Beka- anëtare

Prof. asoc. Dr. Zeqir Veselaj- mentor