Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Qendresa Gajraku.

25 Maj 2024
SHARE

Me datë 31.05.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i teknikës Di, dua të di , mësova në arritjen e rezultateve të nivelit të parë të Taksonomisë së Bloomit në temën mësimore Sistemi i qarkullimit të gjakut te njeriu "

 

Komisioni : 

1. Prof. Asoc. Dr. Ruzhdi Kuçi    mentor

2. Prof. Asoc.Dr. Zeqir Veselaj   kryetar

3. Prof. Ass. Dr. Jehona Ferizi   anëtare