Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 23-të Ndërkombëtare të Hulumtimeve Ndërdiciplinore në Edukim dhe Psikologji (ICIPE' 2023)

31 Tetor 2023
SHARE

Fakulteti i Edukimit si partner në organizimin e Konferencës së 23-të Ndërkombëtare të Hulumtimeve Ndërdiciplinore në Edukim dhe Psikologji (ICIPE' 2023) të udhëhequr nga Fakulteti i Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, fton të gjithë të interesuarit në këtë fushë për pjesëmarrje me abstraktet e tyre!

Konferenca mbahet me datë 17 nëntor, në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës.