Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Fatijon Haklaj

20 Shtator 2022
SHARE

Fatijon Haklaj mbron temen e Masterit me datë  28  shtator 2022 nga ora 13.00, në sallën e Masterit. 

Tema: Shkathtësitë e mësimdhënësve para shërbimit dhe pikëpamjet e tyre për shtrimin e problemeve të modelimit matematikor

Komisioni

  1. Prof. Dr. Eda Vula - mentore
  2. Prof. Ass. Dr. Fahri Marevci -  kryetar
  3. Prof. Asoc. Dr. Teuta Danuza – anëtare