Dekanati

Dekanati përbën strukturën menaxheriale të Fakultetit të Edukimit.

Përbëhet nga:

1. Prof. asoc. Dr. Blerim Saqipi- Dekan

2. Prof. asoc. Dr. Kastriot Buza- Prodekan për çështje mësimore- Baçelor

3. Prof. ass. Dr. Blerta Perolli- Shehu- Prodekane për çështje mësimore- Master

4. Prof. asoc. Dr. Majlinda Gjelaj- Prodekane për Doktoraturë, Zhvillim dhe Cilësi