Zyra e praktikës pedagogjike

Zyra për menaxhimin e praktikës pedagogjike merret me organizimin e praktikës pedagogjike në bashkëpunim me Institucionet Arsimore në vend.

Zyra ndodhet në katin e parë dhe zyrtare është: Nita Bakija- Haraqija

e-mail: [email protected]