Doktoratë

Programi i Doktoratës në Shkencat e Edukimit, është një program i përbashkët me Universitetin e Lublanës (UL), Fakultetin e Edukimit sipas formës ‘Diplomë e dyfishtë’, i cili ofrohet në gjuhën angleze.

Për detaje rreth programit, klikoni në linkun më poshtë:

Doktoratë në Shkencat e Edukimit (Program i përbashkët/ Doktoratë e dyfishtë) 

(Akredituar për periudhën: 1 Tetor, 2023- 30 Shtator, 2026)

Doktorata në Shkenca të Edukimit 

(Akredituar për periudhën: 1 tetor 2015 – 30 shtator 2018 plus nje vit shtesë)