Doktoratë

Fakulteti i Edukimit ofron edhe program të Doktoratës. Në këtë program janë të regjistruar në tri gjenerata, 21 studentë.

Për detaje rreth programit të ofruar, klikoni në linkun më poshtë.

Doktorata në Shkenca të Edukimit