Projektet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

Fakulteti i Edukimi ka realizuar dhe është në proces të implementimit të një numri të madh të projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat për synim kanë lidhjen e fakultetit me komunitetin dhe realitetin në institucionet arsimore me qëllim për ta kuptuar atë më mirë dhe për ta mbështetur sipas nevojave dhe kontekstit aktual.

Për detaje rreth projekteve, klikoni në titullin e secilit projekt veç e veç.