Zyra për Zhvillim Akademik

Zyra për zhvillim akademik funksionon brenda Fakultetit të Edukimit dhe ndodhet në dekanat. 

Koordinatore për Zhvillim Akademik është: Ass. Jeta Aliu 

e-mail: [email protected] 

Puna me palë:

E martë: 9:00-11:00

E mërkurë: 13:00-15:00