Këshilli i Fakultetit të Edukimit

Këshilli i Fakultetit të Edukimit është i përbërë nga dyzet anëtarë. Prej tyre, 31 janë profesorë, 5 asistentë, sekretari i fakultetit, një anëtarë nga personeli i administratës dhe dy studentë.

Lista e anëtarëve të Këshillit të Fakultetit të Edukimit:

Prof.ass.dr. Adhurim Rasimi

Prof.ass.dr. Albulena Metaj

Prof.ass.dr. Ardita Devolli

Prof.asoc.dr. Arlinda Bytyqi-Damoni

Prof.dr. Atdhe Hykolli

Prof.asoc.dr. Bahtije Gërbeshi

Prof. asoc.dr. Blerim Saqipi-  Dekan

Prof.ass.dr.Blerta Perolli-Shehu- Prodekane

Prof.dr. Eda Vula

Prof.ass.dr. Edona Kida- Berisha

Prof.asoc.dr. Ethem Çeku

Prof.ass.dr. Fahri Marevci

Prof.asoc.dr. Fatlume Berisha- Sejdiu

Prof.ass.dr. Florent Bunjaku

Prof.dr. Hatixhe Ismajli

Prof. asoc.dr. Ilir Muharremi

Prof. asoc.dr. Kastriot Buza-  Prodekan

Prof. asoc. dr. Kyvete Shatri

Prof.asoc.dr. Majlinda Gjelaj-  Prodekane

Prof.dr. Naser Pajaziti

Prof.dr. Naser Zabeli

Prof.ass.dr. Rozafa - Ferizi- Shala

Prof.ass.dr. Sylejman Berisha

Prof.asoc.dr. Teuta Danuza

Prof.ass.dr. Vjollca Ahmedi

Prof.asoc.dr. Vlora Syla

Prof.dr. Xhevat Krasniqi

Prof.asoc.dr. Zeqir Veselaj

Prof.ass.dr. Adelina Hajrullahu

Ass.dr. Selim Qevani

Prof.ass.dr. Muhamet Peci

Prof.ass.dr. Donika Koliqi

Prof.ass. dr. Veli Kryeziu

Ma.sc. Milaim Mazreku- Sekretar

Irfan Miftari- administrata

Albin Hoxha-student