Studentët

Fakulteti i Edukimit si njëri nga 14 njësitë akademike në kuadër të Universitetit të Prishtinës njihet si një nga fakultetet më të mëdha për nga numri i studentëve si dhe institucioni më i madh i përgatitjes së mësimdhënësve në Kosovë. Fakulteti ka aktualisht 56 mësimdhënës (profesorë dhe asistentë) dhe 3500 studentë të regjistruar si aktiv. 

Për t'u informuar rreth programeve, orareve dhe informatave të tjera për studentët, klikoni në anën e majtë!