Personeli

Fakulteti i Edukimit ka të punësuar nga rradhët e stafit akademik gjithsej 56 mësimdhënës të rregulltë në mesin e të cilëve 42 janë profesorë dhe 14 asistentë. Çdo vit në Fakultetin e Edukimit angazhohen edhe rreth 20 mësimdhënës dhe asistentë. Për detaje rreth stafit akademik klikoni majtas tek personeli.