Bachelor

Në Fakultetin e Edukimit ofrohen këto programe Baçelor:

1. Programi Edukimi në Fëmijërinë e Hershme (0-6 vjeç) (2021-2024)

    Për programin e vjetër, klikoni vegëzën Programi Parashkollor (1 Tetor 2016 - 30 Shtator 2019)

2. Programi Edukimi Fillor (2021-2024)

    Për programin e vjetër, klikoni vegëzën Programi Fillor (1 Tetor 2016 - 30 Shtator 2019)

3. Programi Pedagogji e Përgjithshme (2021-2024)

Për programin e vjetër, klikoni vegëzën Programi Pedagogji e Përgjithshme (1 Tetor 2014- 30 Shtator 2019)