Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Albina Qatani.

06 Mars 2023
SHARE

Me daten 15.03.2023 ne oren 12.00, kandidatja  Albina Qatani mbron punimin e temes se masterit me titull: 

Cilesia e komunikimit te udheheqesit, mesimdhenesit, prindit dhe ndikimi ne performimin social te nxenesve ne arsimin fillor.

Komisioni ne perberje:

1. Prof.dr. Blerim Saqipi, kryetar

2. Prof.dr.Eda Vula, anetare

3. Prof.ass.dr.Minevere Morina-Rashiti, mentore