Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Kosovare Rahimi Bafti.

14 Maj 2023
SHARE

Kandidatja Kosovare Rahimi Baftiu, me datën 18/05/2023, duke filluar nga ora 13:00, mbronë punimin e temës së masterit me titull: Ndikimi i vizitave në muze në të nxënit e lëndës së historisë te nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulëta.

Komisioni:
1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore
2. Dr.sc. Ethem Çeku, Prof. Asoc. – kryetar
3. Dr.sc. Sedat Baraliu, Prof. Ass. – anëtar