Njoftimet për mbrojtjen publike të temave të doktoraturës të kandidatëve: Ma.sc. Ismet Potera, Ma.sc. Arjana Zhubi dhe Ma.sc. Drilon Krasniqi

15 Shtator 2023
SHARE

Informojmë të gjithë të interesuarit, se me datën 26.9.2023, me fillim në ora 10:00, në sallën e Këshillit të Fakultetit të Edukimit, Ma.sc. Ismet Potera kandidat për doktoraturë, mbron temën e doktoratës me titull: “Vetëpërcaktimi i mësimdhënëve për zhvillimin e kompetencës, autonomisëdhelidhjes me të tjerët gjatë zhvillimit profesional në faza të ndryshme të karrierës”.

Me datën 26.9.2023, me fillim në ora 12:30, në sallën e Këshillit të Fakultetit të Edukimit, Ma.sc. Arjana Zhubi, kandidate për doktoraturë, mbron temën e doktoratës me titull: “Ndërlidhja midis njohurive teknologjike, pedagogjike dhe të përmbajtjes në planifikimin e mësimit në shkollën fillore”,

Me datën 26.9.2023, me fillim në ora 14:30, në sallën e Këshillit të Fakultetit të Edukimit, Ma.sc. Drilon Krasniqi, kandidat për doktoraturë, mbron temën e doktoratës me titull: “Roli i vlerësimit të performances së mësimdhënësve në ngritjen e efikasitetit në mësimdhënie”.