Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Agnesa Emini.

09 Shkurt 2024
SHARE

Me datën 16.02. 2024, me fillim në ora 13.00, kandidatja  Agnesa Emini mbron temën e diplomës master me titull " Motivimi për nxënien e matematikës te nxënësit e shkollës së mesme

të lartë"

Komisioni i mbrojtjes ka përbërjen:

1. Prof. Ass. Fahri Marevci (kryetar)

2. Prof. Ass. Jehona Ferizi-Miftari (anëtare)

3. Prof. Asoc. Valbona Berisha (mentore)