Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve Rinor Hyseni dhe  Imer Mala.

09 Shkurt 2024
SHARE

1. Me datë 13.02.2024 në ora 13.30 Rinor Hyseni mbron temen e masterit, me titull;

Përceptimet e mësimdhënësve për rolin e kompetencës digjitale në cilësinë në mësimdhënie në lëndën e teknologjisë. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri, kryetare dhe

Prof. Ass.Dr. Florent Bunjaku anetar

 

2. Me datë 13.02.2024 ne ora 14.15 Imer Mala mbron temen e masterit me titull;

Niveli i njohurive të nxënësve për shfrytëzimin e materialeve të riciklueshme në shkolla të mesme të ulëta

 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,  

Prof. Ass.Dr. Florent Bunjaku, kryetare dhe

Prof.Asoc.Dr. Ruzhdi Kuqi, anetar