Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit: Drivalt Nishevci.

06 Mars 2024
SHARE

Me datë 12.03.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull "“Strategjitë e udhëheqësve të shkollave në përkrahjen e mësimdhënësve për integrimin e teknologjisë në shkollë"

 

Komisioni:

Prof.ass. Albulena Metaj-Macula, mentore

Prof. asoc. Blerim Saqipi, kryetar

Prof. asoc. Kyvete Shatri, anëtare