Njoftim për mbrojtje të temës master nga kandidatja: Liridona Saraçi Beka

12 Maj 2024
SHARE

Kandidatja: Liridona Saraçi Beka, Programi master “Udhëheqja në arsim” , me datë 15 Maj, 2024, ora 11:00, mbron  tezën e masterit me titull “Rëndësia e projekteve në zhvillimin e shkollës dhe menaxhimi i tyre nga ana e udhëheqësit/es”

 

Komisioni

Prof. Asoc. Dr. Arlinda Beka-Mentore

Prof. Dr. Naser Zabeli-Kryetar

Prof. Ass. Dr. Rozafa Ferizi-Shala-Anëtare