Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit Gabriel Simoni

24 Janar 2023
SHARE

Me datë 01.02.2023 në ora 11 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i strategjive të leximit në arritjen e rezultateve të të nxënit në biologji "

Komisioni:

1. Prof.asoc.dr. Zeqir Veselaj- kryetar

2. Prof. asoc.dr. Ruzhdi Kuçi - mentor

3. Prof.rreg.dr. Hatixhe Ismajli- anëtare