Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Albina Ejupi.

17 Mars 2023
SHARE

Kandidatja, Albina Ejupi, më datë 22.03.2023 ora 13.15 mbron punimin e temës së masterit me titull: "Qëndrimet e mësimdhënësve të kimisë në lidhje me zbatimin e vlerësimit formativ në klasë”:

Komisioni në përbërje:

Dr.Fatlume Berisha, prof.asoc. – mentore

Dr.Kastriot Buza, prof. asoc– kryetare

Dr. Vjollca Ahmedi, prof. ass.  – anëtar