Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Mirandë Maloku.

09 Shkurt 2024
SHARE

Me datë 14.02.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i stileve të tre D - ve në përmirësimin e të nxënit në lëndën e Biologjisë Shqisat- sistemi i organeve ndijore "

Komisioni : 

1. Prof. Asoc. Dr. Zeqir Veselaj kryetar

2, Prof. Asoc. Dr. Ruzhdi Kuçi  mentor

3. Prof. Asoc. Dr. Jehona Rrustemi anëtare