Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Donjeta Kastrati.

12 Shkurt 2024
SHARE

Me datë 13.02.2024 në ora 10.00 Donjeta Kastrati mbron( online) temen e masterit, me titull; Orientimi i nxënësve në karrierë për plotësimin e kërkesave të tregut të punës

 

Komisioni: 

Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Arlinda Beka, kryetare,

Prof. Ass.Dr. Teuta Danuzi anetar