Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Ariana Zabeli, Nazan Abdurrahmani Rexha, Agneza Sahiti Delija, Majlinda Seferi Hajdari,  Florentina Tahiri.

21 Mars 2024
SHARE

Me datë 27.03.2024 në ora 11.30 Ariana Zabeli  mbron temen e masterit, me titull;

Roli i shkollës në motivimin e nxënësve në orientim në karrierë. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Arlinda Beka, kryetare,

Prof. Ass.Dr. Albulena Metaj anetar

 

Me datë27.03.2024 në ora 12.00 Nazan Abdurrahmani Rexha, mbron temen e masterit, me titull;

Përceptimet e nxënësve për rolin e mediave sociale në orientim të

nxënësve në karrierë. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Arlinda Beka, kryetare,

 

Prof. Ass.Dr. Teuta Danuzi, anetar. 

 

Me datë27.03.2024 në ora 12.30 Agneza Sahiti Delija, mbron temen e masterit, me titull;

Përceptimet e nxënësve dhe mësimdhënësve lidhur me harmonizimin e drejtimeve të shkollave profesionale me nevojat e tregut aktual. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Arlinda Beka, kryetare,

Prof. Ass.Dr. Fjolla Kacaniku, anetar.

 

Me datë 27.03.2024 në ora  14.00  Majlinda Seferi Hajdari mbron temen e masterit, me titull;Roli i aplikacioneve celulare në ngritjen e cilësisë në  mësimdhënie dhe mësimnxënie në lëndën e Teknologjis me TIK.

Komisioni: 

Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Kastriot Buza, kryetar,

Prof. Ass.Dr.  Krenare Nuçi, anetar. 

 

Me datë 27.03.2024 në ora 14.30 Florentina Tahiri, mbron temen e masterit, me titull; Pikëpamjet e nxënësve dhe mësimdhënësve rreth punës praktike në lëndën  Teknologji me TIK. 

Komisioni: 

Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Florent Bunjaku, kryetar,

Prof. Ass.Dr.  Jehona Rrustemi, anetar.