Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidati Feti Bujai.

25 Mars 2024
SHARE

Kandidati Feti Bujai më datë: 28.03.2024 ne ora 14:00 mbron temën e masterit me titull: Roli i drejtorit të shkollës në menaxhimin e zhvillimit social të nxënësve

 

Komisioni:
Dr.sc.Vlora Sylaj - mentore
Dr.sc.Naser Zabeli - kryetar
Dr.sc.Blerim Saqipi.- anëtare