Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Leonora Islami.

27 Mars 2024
SHARE

Me datë 05.04.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Rëndësia e përdorimit të teknikës Jigsaw në të kuptuarit e ndërtimit qelizor tek nxënësit e klasave të dhjeta "

Komisioni: 

1. Prof,Asoc,Dr. Ruzhdi Kuçi  mentor

2. Prof. Asoc.Dr. Zeqir Veselaj kryetar

3. Prof. Rreg. Dr. Hatixhe Ismajli